Zpracování osobních údajů obcemi

Autor knihy Václav Bartík, Eva Janečková, Vydavatelstvo Wolters... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7357-962-3
14,30 € s DPH

Popis produktu


Je skutečností, že obce, resp. obecní úřady, jsou významným správcem osobních údajů, což ostatně plyne z jejich poslání a úkolů, které musí plnit na úseku veřejné správy v širokém slova smyslu. Obce jsou také subjektem, kterému je do vínku svěřena péče o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a rovněž při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem. Obce jsou nadány širokou samostatnou působností a jsou jí, resp. obecním úřadům, svěřovány v přenesené působnosti i významné úkoly v oblasti veřejné správy. To vše pak jednoznačně znamená, že prvkem, který se aktivitami obce táhne jako červená nit, je občan, obyvatel obce, nebo také chceme-li fyzická osoba, v terminologii zákona o ochraně osobních údajů. Ochranu soukromí při zpracování osobních údajů pak upravuje právě zákon o ochraně osobních údajů, který v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předávání osobních údajů do jiných států. A právě obce jsou subjekty, které v postavení správce (výjimečně zpracovatele) s osobními údaji nakládají. Na některé z těchto aspektů se snaží upozornit tato publikace.

Vydavatelstvo Wolters Kluwer
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 152
ISBN: 978-80-7357-962-3

Opýtajte sa nášho predajcu