Zmluvná pokuta, 2011

Autor knihy Oľga Ovečková, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-386-0
15,50 € s DPH

Popis produktu


Publikácia sa zaoberá zmluvnou pokutou, ktorá je ako zabezpečovací inštitút veľmi frekventovaný v zmluvách súkromného práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie a dielo, ktoré ponúka komplexný pohľad na problematiku zmluvnej pokuty. Komplexnosť pohľadu sa prejavuje vo viacerých rovinách. Problematika zmluvnej pokuty je spracovaná tak z hľadiska obchodnoprávnych vzťahov, ako aj z hľadiska občianskoprávnych vzťahov. Rieši nielen teoretické, ale aj aplikačné otázky zmluvnej pokuty. Problematika zmluvnej pokuty je spracovaná aj v nadväznosti na iné právne inštitúty, akými sú náhrada škody, úrok z omeškania, úrok z úveru, odstúpenie od zmluvy, odstupné, vady tovaru. Obsahuje aj stručnú charakteristiku daňových aspektov a stručnú informáciu o právnej úprave zmluvnej pokuty v niektorých iných štátoch.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 163�217
Počet strán: 356
ISBN: 978-80-8078-386-0

Opýtajte sa nášho predajcu