Zložené útvary v jazyku

Autor knihy Ján Kačala, Vydavatelstvo Vydavatelstvo Matice... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7090-960-7
7,10 € s DPH

Popis produktu


Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav uplatňovania princípu zloženosti (analytizmu) v stavbe jazykových jednotiek, pričom tento princíp podľa autora jestvuje a funguje ako rovnocenný s princípom jednoduchosti (syntetizmu) v stavbe jazykových jednotiek. Zložené útvary si autor všíma na celej ploche diferencovanej jazykovej stavby: od zložených foném cez zložené morfémy, zložené slová a pomenovania, zložené výrazy, zložené útvary a po zložené syntaktické útvary. Je to svojou témou, koncepciou, spracovaním aj spôsobom podania originálne vedecké dielo, určené nielen jazykovedcom, učiteľom a študentom slovenského jazyka, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa vážne zaujímajú o svoj materinský jazyk.

Vydavatelstvo Vydavatelstvo Matice Slovenskej
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 140x205
Počet strán: 134
ISBN: 978-80-7090-960-7

Opýtajte sa nášho predajcu