Združenia a právo slobodne sa združovať

Autor knihy Martina Gajdošová, Vydavatelstvo C. H. Beck... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-89603-08-4
22,30 € s DPH

Popis produktu


Téma ľudského združovania, niektorých jeho prejavov a právo slobodne sa združovať v spolkoch a združeniach má v sebe mnoho zákutí a otvára mnohé otázky. Táto publikácia sa usiluje niektoré priblížiť a odpovedať na ne. Pokúša sa identifikovať, pozorovať, analyzovať a azda aj pochopiť jednotlivé vrstvy, ktoré právo slobodne sa združovať, ale aj združenia samotné obsahujú. Túto problematiku približuje aj pomocou historickej cesty a zameraním sa na jednotlivé etapy združovacieho práva v našich dejinách. Autorka sa síce predovšetkým sústredila na súčasný stav v Slovenskej republike, ale hľadala jeho korene a súvislosti aj v rakúsko-uhorskom, československom a čiastočne aj v európskom kontexte.Publikácia je určená odborníkom aj širokej laickej verejnosti, v neposlednom rade študentom práva, aby sa lepšie zorientovali v úlohách štátu v danej oblasti a súčasne pochopili úlohy, ktoré plnia alebo by mali plniť rozmanité spoločenstvá vyvierajúce z občianskej spoločnosti, ktorú zároveň aj reprezentujú.

Vydavatelstvo C. H. Beck SK
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 216
ISBN: 978-80-89603-08-4

Opýtajte sa nášho predajcu