Zdravotnícke pomôcky: Legislatíva a regulácia

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
10,80 € s DPH

Popis produktu


Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravot-
nícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, in-
formácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou,
zdravotným stavom a zdravotníckym systémom v kontexte s aplikáciou zdravotníckych
pomôcok, ich regulačných mechanizmov, ale aj socialnych, etických a ekonomických
podmienok.
Treba konštatova
ť
, že v te
j
to
m
i
m
oriadne dyna
m
icke
j
a le
g
i
s
lat
í
vne náro
č
ne
j
obla
s
ti ab
s
ent
uj
e
u
celený
p
rehľadový št
u
di
j

m
ateriál zaobera

ci
s
a dano
u
p
roble
-
m
atiko
u.
P
reto bolo našo
u
s
naho
u
p
ri
p
ravi
ť
základn
ú
vy
s
okoškol
s
k
ú

ebnic
u
u
r
č
en
ú
nielen št
u
dento
m
bakalár
s
keho št
u
di
j
ného
p
ro
g
ra
mu
far
m
ácie v odbore
Z
dravotn
í
cke
a dia
g
no
s
tické
p
o

cky, ale a
j
iný
m
št
u
dento
m
a zdravotn
í
cky
m
p
racovn
í
ko
m
, ktorá
by ko
mp
le
x
ne
p
odala infor
m
ácie o le
g
i
s
lat
í
ve a re
gu
lácii zdravotn
í
ckych
p
o

cok
.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8063-418-6
VydavateľOsveta
Rok vydania2015
AutorMináriková, Daniela, Foltán, Viliam, Malovecká, Ivona
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán223


Opýtajte sa nášho predajcu