Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 1

Autor knihy Milada Caltíková, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8120-060-1
4,83 € s DPH

Popis produktu


Zbierka textov a úloh z literatúry pre stredné školy 1 je dôležitou súčasťou učebnice Literatúra pre stredné školy 1. Obsahuje:- texty a úlohy k nim, ktoré rozširujú a precvičujú učivo učebnice, pričom sa rešpektuje jej usporiadanie. Žiak si tak môže na rozličných textoch overiť svoje vedomosti a zručnosti. Navyše sa v zbierke objavujú aj texty, ktoré doteraz v školskej praxi neboli bežné, ktoré podnecujú žiakov k diskusii a ktoré majú žiakom zatraktívniť literatúru,- tabuľky, prehľady a schémy, ktoré sú prehľadnou teóriou literatúry, ktorú žiak potrebuje pre daný level,- výsledky úloh z učebnice i zbierky, ktoré sú nevyhnutné pri konštruktivistickom prístupe k výučbe literatúry, keďže jeho súčasťou je aj overenie si správnosti svojho postupu,- dobové umelecké diela, ktorých funkciou je, aby žiaci nevnímali literatúru ako neukotvenú časť širokého spektra umenia.Dielo je v súlade so ŠVP.Odporúčané MŠ SR.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: šitá
Rozmer: 176x250
Počet strán: 64
ISBN: 978-80-8120-060-1

Opýtajte sa nášho predajcu