Zastúpenie v súkromnom práve

Autor knihy Monika Jurčová, Bronislava Pavelková, Vydavatelstvo C. H. Beck... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-420-9
32,20 € s DPH

Popis produktu


Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických právnych konštrukcií. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného práva sa jeho povaha definitívne ustálila len v posledných storočiach a nečerpá z odkazu rímskeho práva. Snáď aj vďaka tejto skutočnosti ho niektorí právni vedci označujú ako „objekt nikdy nekončiacej fascinácie“ (R. Goode) alebo až „právny zázrak“ (E. Rabel). Predkladaná monografia poskytuje teoretický rozbor princípov zastúpenia a na jeho základe oboznamuje čitateľa so zastúpením v občianskom ako všeobecnom súkromnom práve. Na tento výklad nadväzuje osobitný rozbor zastúpenia v práve rodinnom, obchodnom a pracovnom, ktoré síce vychádzajú z právnej úpravy zastúpenia v Občianskom zákonníku, ale vzhľadom na špecifiká týchto vzťahov majú aj zvláštnu úpravu. Zastúpeniu v civilnom procese sa venuje posledný diel monografie.

Vydavatelstvo C. H. Beck SK
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 272
ISBN: 978-80-7400-420-9

Opýtajte sa nášho predajcu