Zápisky legionára

Autor knihy Jozef Honza-Dubnický, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-89057-46-7
10,60 € s DPH

Popis produktu


Zápisky Jozefa Honzu-Dubnického doplňujú známe i menej známe udalosti zo začiatku 20. storočia a prinášajú tiež zaujímavé fakty zo života Slovákov v USA. Veľmi cenné sú podrobnosti o príprave prvých dokumentov o česko-slovenskej spolupráci v rámci nášho odboja v rokoch 1914 – 1918. Honza-Dubnický bol stúpencom česko-slovenskej spolupráce, ale pritom vždy poukazoval na to, ak sa na Slovákov zabúdalo. V Amerike sa stretol aj s poprednými predstaviteľmi česko-slovenskej zahraničnej akcie M. R. Štefánikom a T. G. Masarykom.Z jeho záznamov sa verejnosť prvýkrát dozvedá o pozadí a súvislostiach odstraňovania miléniových pomníkov na Devíne a Zobore v roku 1921.Prínosná je tiež prehľadná štúdia editora o dejinách československého zahraničného vojska, ktorá podáva náčrt tejto významnej kapitoly slovenských dejín. Téma československých légií a legionárov nebola v súlade s ideológiou minulého režimu, mala byť vymazaná z povedomia verejnosti. Jej skutočný význam sa odhaľuje iba postupne, prekonávaním rôznych mýtov.J. Honza-Dubnický – príslušník československých légií vo Francúzsku – je o to zaujímavejšou postavou, že po viacročnom pobyte v Amerike vstúpil do légií, avšak nie z tábora vojnových zajatcov, ale v rámci dobrovoľníckeho náboru priamo z prostredia amerických Slovákov, čo je špecifická časť legionárskych dejín. Dubnického spomienky predstavujú skutočne „živé dejiny“.

Vydavatelstvo PRO
Jazyk: slovenský, český
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 176
ISBN: 978-80-89057-46-7

Opýtajte sa nášho predajcu