Zamlčané dejiny

Ako už dávno mnohí tušia, nielen celá história Európy, ale najmä minulosť Slovanov, a... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: -
20,10 € s DPH

Popis produktu


Ako už dávno mnohí tušia, nielen celá história Európy, ale najmä minulosť Slovanov, a i nás Slovákov sú zaťažené mnohými účelovými dezinformáciami európskych historikov a našich etnických susedov. Ide o históriu, ktorá bola dlho zamlčovaná, prekrúcaná, spochybňovaná a vedome zahmlievaná. Bola a stále ešte je odcudzovaná a vytrhávaná z dobového kontextu, spolu s vyzdvihovaním výbojného expanzionizmu západného sveta, ako údajného ideálu ľudstva. Ide o systematické deformácie vyplývajú z glorifikácie európskej historiografie o poslaní a víťaznom ťažení románsko-germánskych národov. Takto účelovo boli Slovania vydedení z európskych dejín a nahradení etnicky, národne i územne nikdy neexistujúcimi „Indoeurópanmi“.
Cieľom publikácie Zamlčané dejiny je objasniť etnogenézu Slovenov-Slovákov na základe analýzy prameňov antických autorov a interdisciplinárnych poznatkov historických vied (a to nielen filozofie, antropológie, archeológie, mytológie, kulturológie, historiografie, ale aj paleopsychológie, genetických výskumov DNA, sociálno-spoločenských teórií, teórie vzniku a vývoja reči a jazyka a i.). Publikácia sa vyznačuje neuveriteľným množstvom a šírkou poznatkov viacerých vedeckých disciplín, ktoré uvádza do vzájomných súvislostí. Výsledkom tejto syntézy opretej o bohaté poznatkové zázemie je úplne iný, nový obraz európskej, slovanskej minulosti. Nová a objavná predstava o pôvode a formovaní Slovenov-Slovákov a začiatkoch našich dejín.
Na základe seriózne spracovaných vedeckých poznatkov posúva pôvod Slovenov-Slovákov až do 3. tisícročia pred n. l. v súvislosti so začiatkom diferenciácie slovanskej vetvy, začiatky formovania Protoslovenov od polovice 2. tisícročia pred n. l. do prvej polovice 1. tisícročia n. l. a vznik slovenského národa do prvých štátnych útvarov (Samovej a Veľkomoravskej ríše). Dôraz je položený do obdobia formovania Slovenov-Slovákov, vrátane prvých štátnych útvarov, popri ďalšom vývoji v spoločných štátnych útvaroch s našimi susedmi a v súvislostiach s eurázijskými historickými udalosťami.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8079-197-1
VydavateľEko-Konzult
Rok vydania2014
Vydanie1.
AutorTimura, Viktor
PrekladateľPôvod a začiatky Slovenov - Slovákov
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán504


Opýtajte sa nášho predajcu