Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár

Autor knihy Valachovič, Grausová, Cirák, Vydavatelstvo C. H. Beck... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-265-6
70,20 € s DPH

CETELEM - nákup na splátky - navýšenie 0%

Popis produktu


Publikácia predstavuje nielen vôbec prvý „sivý“ komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale zároveň vypĺňa aj medzeru, ktorá na slovenskom knižnom trhu v tejto špecifickej oblasti práva už niekoľko rokov existuje. Komentár pomerne detailne analyzuje jednotlivé zákonné ustanovenia, ktoré sa v právnej praxi pri aplikácii tohto zákona často vykladajú rôzne a nesprávne. Keďže predmetný zákon bol prijatý ešte v roku 1993, pričom jeho primárnym cieľom bola predovšetkým privatizácia štátneho a komunálneho bytového fondu, problémových ustanovení je aj vzhľadom na viacero kontroverzných a rozporuplných novelizácií značné množstvo. Autori pritom nielen uvádzajú tieto rôzne názory vyskytujúce sa v praxi, ale prezentujú aj svoj pohľad na interpretáciu týchto ustanovení vychádzajúc pritom nielen zo štandardných metód výkladu právnych noriem,ale aj zo svojich teoretických a praktických skúseností.Komentár je obohatený aj o historické pozadie existencie inštitútu vlastníctva bytov v našom právnom poriadku, vrátane aktuálnej analýzy správy domov. Na viacerých miestach pri problematických ustanoveniach sa autori zároveň snažia poskytnúť aj námety de lege ferenda. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj zosumarizovanie relevantnej a z časti doposiaľ nepublikovanej judikatúry vzťahujúcej sa k jednotlivým ustanoveniam zákona o vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Tým je publikácia obohatená o ďalší rozmer, pričom všetky uvedené faktory odôvodňujú aj celkovú rozsiahlosť a prepracovanosť diela. Komentár je teda určený nielen pre advokátov, sudcov a zvyšok právnickej obce vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale najmä pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, subjekty poskytujúce úvery na obnovy bytových domov a v neposlednom rade aj pre samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako primárnych adresátov tohto zákona.

Vydavatelstvo C. H. Beck SK
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 140x201
Počet strán: 1376
ISBN: 978-80-7400-265-6

Opýtajte sa nášho predajcu