Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Komentár

Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8168-020-5
3,25 € s DPH

Popis produktu


Publikácia venovaná problematike hotovostných platieb zastrešuje komentáre k dvom dôležitým zákonom – k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a k zákonu č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice je zameraný na vysvetlenie podmienok používania elektronickej registračnej pokladnice na Slovensku a upravuje činnosť a postavenie servisnej organizácie. Je obohatený o príklady z praxe, ktoré tematicky dopĺňajú komentár k jednotlivým paragrafom zákona. Autorkou je Ing. Veronika Dubielová, PhD., renomovaná odborníčka najmä na oblasť účtovníctva. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.Komentár k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti podrobne rozoberá podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti a vzhľadom na doteraz chýbajúcu literatúru a judikatúru súdov v tejto oblasti by mohol vniesť viac svetla do tejto problematiky. Autor, advokát Mgr. Jaroslav Nižňanský, je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva.Publikácia je určená tak pre širšiu verejnosť, ako aj pre podnikateľskú obec, účtovníkov alebo právnikov.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 152
ISBN: 978-80-8168-020-5

Opýtajte sa nášho predajcu