Zákon o obecně prospěšny?ch společnostech

Autor knihy L. Deverová, J. Svejkovsky?, J. Adamec, Vydavatelstvo C. H.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978?80?7400?408?7
18,80 € s DPH

Popis produktu


Obecně prospěšné společnosti jsou specifickou právní formou soukromého práva, jejímž základním posláním je poskytování služeb veřejnosti. Komentář k zákonuo obecně prospěšny?ch společnostech je prvním komplexním zpracováním, které se obecně prospěšny?mi společnostmi zaby?vá, s využitím poznatků teorie i aplikačnípraxe. Autoři komentují jednotlivá ustanovení zákona, uvádějí je do kontextu se souvisejícími právními předpisy. Komentář přináší nejen právní pohled na obecněprospěšné společnosti, ale zaby?vá se i daňovy?mi a účetnímu souvislostmi. Všichni tři autoři se problematikou obecně prospěšny?ch společností dlouhodobě zaby?vají,byli účastni na zpracování vy?znamné novelizace zákona v roce 2010.

Vydavatelstvo C. H. Beck
Jazyk: český
Počet strán: 264
ISBN: 978?80?7400?408?7

Opýtajte sa nášho predajcu