Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - komentár

Autor knihy Branislav Pospíšil, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-458-4
31,80 € s DPH

Popis produktu


Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je snahou o komplexnú právnu úpravu komplikovaných vzťahov vznikajúcich v konkurznom, prípadne reštrukturalizačnom konaní. Ustanovuje práva a povinnosti jeho účastníkov a vzhľadom na možné dopady konkurzného, prípadne reštrukturalizačného konania a jeho striktnosť je nevyhnutnosťou výborná orientácia v jeho ustanoveniach a ich znalosť. Publikácia „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii- komentár obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona, pričom vzhľadom na veľkú legislatívnu zmenu autor v komentovaných ustanoveniach porovnáva právny stav účinný do 31. decembra 2011 s právnou úpravou účinnou od 1. januára 2012 a od 1. januára 2013. Publikácia okrem paragrafového znenia a komentára obsahuje redakčne upravené časti dôvodových správ k príslušným ustanoveniam s komparáciou právneho stavu účinného do 31. decembra 2011 a účinného od 1. januára 2012, resp. 1. januára 2013.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 175x245
Počet strán: 650
ISBN: 978-80-8078-458-4

Opýtajte sa nášho predajcu