Základy obchodního práva

Autor knihy Ludmila Lochmannová, Vydavatelstvo Key... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 80-72175-43-2
6,50 € s DPH

Popis produktu


Studijní příručka Základy obchodního práva obsahuje výklad klíčových pojmů a institutů obchodního zákoníku. V úvodu se studenti či jiní její uživatelé seznámí s historickým vývojem obchodního práva na území České republiky, s prameny obchodního práva, jeho systémem a zařazením do platného právního řádu ČR. Z první části obchodního zákoníku jsou interpretovány pojmy podnikání, podnikatel, podnik, organizační složky podniku a instituty obchodní firma, jednání podnikatele, obchodní rejstřík. Opomenuto není ani vymezení nekalé soutěže z obecného pohledu i prostřednictvím jednotlivých skutkových podstat. Další kapitoly jsou věnovány korporačnímu právu, tj. obecným ustanovením o obchodních společnostech a družstvu, jakož i jejich speciální úpravě. Nechybí ani stručné pasáže o evropské společnosti, evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské družstevní společnosti. Značnou část textu představuje pojednání o obecném obligačním právu a jednotlivých smluvních typech. Text je doplněn o aktuální soudní judikaturu.Studijní příručka je vhodná především pro posluchače bakalářských nebo navazujících studijních programů různých oborů, v rámci nichž je vyučováno obchodní právo. Posluchači získají všeobecný přehled o tomto právním odvětví, který mohou dále rozvíjet a prohlubovat studiem řady titulů odborné literatury.

Vydavatelstvo Key publishing
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 176x250
Počet strán: 260
ISBN: 80-72175-43-2

Opýtajte sa nášho predajcu