Základy kriminologie a trestní politiky, 2. vydání

Autor knihy Helena Válková, Josef Kuchta, Vydavatelstvo C. H.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-429-2
45,00 € s DPH

Popis produktu


Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo v průběhu posledních 15 let.Autoři, přední odborníci v tomto oboru, se úspěšně pokusili o výklad probíraných okruhů kriminologických otázek v úzkém kontextu s jejich skutečným i možným významem pro uskutečňování racionální trestní politiky, čemuž odpovídá i samotný název učebnice.Opomenuty přitom nejsou návaznosti na související oblast sociologického a psychologického výzkumu, stranou pozornosti nezůstala ani problematika nových podob zločinu, jako např. organizovaná kriminalita, extremismus, terorismus nebo počítačová kriminalita.Význam a opodstatněnost znalosti kriminologických teorií o příčinách a důsledcích kriminality, prezentovaných v učebnici jako ucelený systém poznatků, je zdůrazněn jako předpoklad snahy po poznání pravdivých souvislostí a informací o fenoménu zločinu.V minulosti často neprávem opomíjená viktimologická perspektiva je rovněž nedílnou součástí výkladu.Text je doplněn řadou tabulek, grafů a schémat, které čtenáři usnadňují orientaci a osvojení si příslušné materie.Předkládaná učebnice není určena pouze studentům škol s právnickým zaměřením, naopak vzhledem ke snaze poukázat na vazby mezi kriminologií a dalšími společenskovědními obory by měla najít své zájemce i mezi studenty jiných společenskovědních fakult, zejména z oboru sociologie, psychologie, pedagogiky, sociální práce, žurnalistiky a politologie.Její znalostí by měli být vybaveni nejen specialisté z oblasti kriminologického výzkumu, ale i pracovníci orgánů činných v trestním řízení, advokáti, pracovníci Vězeňské služby i Probační a mediační služby, stejně jako ti, kteří přijímají rozhodnutí v navazujících legislativních oblastech.

Vydavatelstvo C. H. Beck
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 664
ISBN: 978-80-7400-429-2

Opýtajte sa nášho predajcu