Základy klinickej onkológie. Špeciálna časť

Publikácia je rozdelená na časť venovanú všeobecnej problematike onkologických ochorení... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
5,73 € s DPH

Popis produktu


Publikácia je rozdelená na časť venovanú všeobecnej problematike onkologických
ochorení a na časť venovanú jednotlivým systémom.
Vo všeobecnej časti renomovaní autori a špecialisti informujú o epidemiologii, o mo-
derných diagnostických trendoch v patológii nádorových ochorení, o pokrokoch v bio-
lógii a genetike nádorových ochorení, o existujúcich a nových biomarkeroch používa-
ných v diagnostike a v sledovaní nádorových ochorení, o princípoch chemoterapie,
hormonálnej liečby, nových možnostiach cielenej liečby, o význame liečby kostnej cho-
roby pri malígnych ochoreniach, o klinickom a translačnom výskume, o prevencii ná-
dorových ochorení, ako aj o ďalších aspektoch nádorových ochorení.
V špeciálnej časti sú uvedené princípy diagnostiky, klasifikácia a liečba nádorových
ochorení podľa jednotlivých systémov. Informácie v tejto časti knihy poskytujú mož-
nosť rýchlej orientácie o súčasných možnostiach manažmentu pacientov s malígnym
ochorením.
Autori dúfajú, že kniha bude užitočná pre lekárov v špecializačnej príprave z odboru
onkológia, pre poslucháčov medicíny, praktických lekárov a pre všetkých, ktorí majú
záujem získať informácie o princípoch onkológie.
Autori ďakujú Lige proti rakovine za podporu pri vydaní tejto knihy.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8063-437-7
VydavateľOsveta
Rok vydania2016
AutorKliment, Ján, Plank, Lukáš, Kavcová, Elena, kolektív autorov
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán238


Opýtajte sa nášho predajcu