Vzácná onemocnění v kostce

Autor knihy Kateřina Kubáčková, Vydavatelstvo MF-medical... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-204-3149-3
13,10 € s DPH

Popis produktu


První česká monografie na toto téma podává ucelený přehled o nejčastějších anejzávažnějších vzácných onemocněních (VO) a nahrazuje dosud chybějícímetodické pokyny pro jejich včasnou diagnostiku a léčbu. Napomoci by mělapředevším praktickým lékařům a pediatrům v orientaci v této vysoceheterogenní skupině chorob, se kterými ve své praxi přicházejí do styku jensporadicky, a přispět tak k rozšíření povědomosti o nich.Úvodní část publikace je věnována současnému postavení VO v rámcievropské i české legislativy, v dalších kapitolách je stručně popsán jejichgenetický podklad, následuje přehled vrozených vad podléhajícíchnovorozeneckému screeningu. Stěžejní část publikace poskytuje přehlednejčastějších VO včetně jejich základních klinických příznaků, laboratorních idalších nálezů a terapeutických možností. V závěru knihy se autoři věnují rolipacientských organizací a činnosti ČAVO. Nechybí ani odkazy a kontakty naspecializovaná odborná pracoviště, jež se zabývají diagnostikou a léčboupříslušných VO.I přes značně limitované možnosti pediatrů a praktických lékařů – vzhledem ksystému regulací úhrad zdravotních služeb ze zdravotního pojištění asankcionování lékařů za výkony prováděné nad rámec celorepublikovéhoprůměru – je jejich úloha v časné diagnostice těchto chorob nezastupitelná.

Vydavatelstvo MF-medical services
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 140x200
Počet strán: 304
ISBN: 978-80-204-3149-3

Opýtajte sa nášho predajcu