Výchova k zdraviu

Autor knihy Bašková, kolektív autorov, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-320-2
6,50 € s DPH

Popis produktu


Cieľom tejto monografie je rozpracovať otázky v oblasti výchovy k zdraviu z pohľadu ošetrovateľstva a príbuzných odborov. Prevencia a podpora zdravia a ich možnosti sa už rozoberali v mnohých prácach, ale v tejto publikácii pristupujeme k danej problematike z hľadiska potrieb ošetrovateľstva v interdisciplinárnom kontexte.Publikácia je rozdelená na päť častí, pričom prvé tri kapitoly sú zamerané všeobecne na zdravie a podporu zdravia, edukačné stratégie v prevencii a podpore zdravia a na preventívne programy. Opisujú a analyzujú používané odborné pojmy a problematiku podpory zdravia a prevencie na jednotlivých úrovniach a možnostiach preventívnych stratégií všeobecne. Na základe stratégie podpory zdravia sa charakterizujú metódy zberu údajov a niektoré psychologické aspekty prevencie a podpory zdravia zamerané na zmeny správania, ktoré sú využiteľné v práci sestier a pôrodných asistentiek. V oblasti edukácie publikácia rozpracováva špecifické stránky potreby učenia sa a problematiku edukačného procesu. Tretiu kapitolu sme venovali aktivitám na podporu a prevenciu zdravia so zameraním na preventívne programy.Ďalšie dve kapitoly poskytujú východiskový materiál na navrhovanie ošetrovateľských postupov v oblasti prevencie a podpory zdravia v jednotlivých vekových obdobiach a v jednotlivých oblastiach pôsobenia výchovy k zdraviu. Charakterizujú metódy a prostriedky edukácie v jednotlivých vekových skupinách, ako aj v špecifických komunitách.V jednotlivých subkapitolách sa venujeme možným intervenciám v rámci práce sestier a pôrodných asistentiek.Autorský kolektív podieľajúci sa na publikácii má dlhoročnú prax získanú pri riešení viacerých vedeckovýskumných projektov zaoberajúcich sa prevenciou a podporou zdravia a profesionálnou prípravou sestier a pôrodných asistentiek.Martina Bašková

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 135x205
Počet strán: 227
ISBN: 978-80-8063-320-2

Opýtajte sa nášho predajcu