Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax + CD

Autor knihy Martina Jánošíková, Ján Mazák, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-169-9
14,70 € s DPH

Popis produktu


K rozsudkom sú pripojené poznámky, objasňujúce do istej miery pomerne jednoduchou a prístupnou formou širšie súvislosti, za ktorých boli rozsudky prijaté, s osobitným dôrazom na princípy, na ktorých vzniklo, existuje a rozvíja sa európske právo. Kniha je pokračovaním snahy tohto autorského kolektívu o priblíženie zložitej problematiky výkladu a používania európskeho, najmä komunitárneho práva, prostredníctvom ťažiskových rozhodnutí najvyššej autority pre jeho interpretáciu – Súdneho dvora. Súčasťou publikácie je aj CD obsahujúce nariadenie rady ES č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, Rokovací poriadok Súdneho dvora ES, Štatút Súdneho dvora ES, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Zmluva o Európskej únii.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 176x245
Počet strán: 820
ISBN: 978-80-8078-169-9

Opýtajte sa nášho predajcu