Voda naša každodenná

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: -
10,80 € s DPH

Popis produktu


Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode. Informácie sú spracované z globálneho hľadiska - na Zemi, pre Slovensko a v rámci neho detailnejšie podľa zaužívaného členenia na 10 čiastkových povodí (Dolná Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog a Poprad). Autor zvolil systematické spracovanie problematiky s dôrazom na naše najvýznamnejšie rieky, vodné diela (historické a súčasné) a veľké vodné nádrže. Hydrologické hodnotenie povrchového vodného fondu na Slovensku bolo vykonané za pozorovacie obdobie rokov 1931-1980 (päťdesiatročie) z profilov asi 385 vodomerných staníc.Údaje o vodných nádržiach a dielach boli čerpané z ich manipulačných poriadkov a riešených vodohospodárskych štúdií.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-224-1347-3
VydavateľVeda
Rok vydania2014
Vydanie1.
AutorMatulík, Jaroslav
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán200


Opýtajte sa nášho predajcu