Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku

Autor knihy Igor Haraj, Vydavatelstvo Vydavatelstvo Matice... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8128-010-8
7,00 € s DPH

Popis produktu


Monografia podáva ucelený obraz o najstaršom filozofickom a jazykovednom uchopení kategórie vlastných mien v rámci prvých úvah o povahe jazykového systému.V monografii sa po prvýkrát slovenskej odbornej verejnosti sprístupňujú aj pozoruhodné výsledky signifikačnej sémantiky Tomáša z Erfurtu (14. stor.). Práca sa vyznačuje filologickou presnosťou rekonštrukcie najstarších úvah o vlastných menách a pri hodnoteníich významu pre dejiny lingvistiky autor používa optiku súčasnej funkčnoštrukturálnej onomastiky a filozofie jazyka.

Vydavatelstvo Vydavatelstvo Matice Slovenskej
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 289
ISBN: 978-80-8128-010-8

Opýtajte sa nášho predajcu