Veselo je v školskom klube 1

Autor knihy Terézia Jakabová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8146-019-7
4,09 € s DPH

Popis produktu


Titul predstavuje úvodnú časť 4-dielnej série pracovných zošitov s aktivitami v školskom klube detí pre 1. stupeň ZŠ.Pracovný zošit je spracovaný podľa platných odporúčaní pre tvorbu výchovných programov v školských zariadeniach.Ponúka vyváženú zostavu zaujímavých aktivít a úloh pre deti so zastúpením všetkých tematických oblastí výchovy (vzdelávacej, spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-enviromentálnej, esteticko-výchovnej, telovýchovnej a športovej) – výber a spracovanie obsahu rešpektuje vek, schopnosti a zručností detí príslušného stupňa vzdelávania.V závere je ponuka námetov na ďalšie aktivity a činnosti, návody na zhotovenie výrobkov a fotogaléria vybraných hotových výrobkov.

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 64
ISBN: 978-80-8146-019-7

Opýtajte sa nášho predajcu