Úvod do metodológie spoločenských vied

Autor knihy Václav Černík, Jozef Viceník, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8925-679-2
10,20 € s DPH

Popis produktu


V rokoch 1989 - 1990 vznikol rozsiahly rukopis (pre vlastné potreby a nepublikovaný) ,,Úvod do metodológie spoločenských vied. Bol pokusom o systematický a vlastný výklad problematiky v danom období. Bolo však jasné, že tento rukopis bude treba podrobiť kritickej analýze, v mnohých smeroch aj podstatnej revízii vzhľadom na zásadný posun v riešení kľúčových problémov metodológie sociálnych a humanitných vied, ktoré nastali vo svete v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, ako aj vzhľadom na to, že sa pod vplyvom tzv. postmoderny viaceré problémy danej vednej oblasti ,,rozostrili. Rozhodnutie vrátiť sa k tejto problematike dozrievalo takmer dvanásť rokov.

Vydavatelstvo Iris
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 150x210
Počet strán: 386
ISBN: 978-80-8925-679-2

Opýtajte sa nášho predajcu