Úvod do evropského práva 5. vydání

Autor knihy Pavel Svoboda, Vydavatelstvo C. H.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-488-9
24,20 € s DPH

Popis produktu


Již páté vydání úspěšné publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie.Tato publikace:• Na relativně malém prostoru nastiňuje základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a je tak východiskem pro jeho následné hlubší studium• Obsahuje přehledně strukturovaný a graficky přitažlivý vlastní text, neopomíjí ani odkazy na četnou judikaturu a zásadnější práce z oboru evropského práva• Umožňuje základní bezprostřední orientaci v právu EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a přijetí předpisů k jejímu provedení• Zohledňuje rozšíření Evropské unie na 28 členských států po přistoupení Chorvatska• Je určena především studentům právnických fakult a dalším zájemcům o obor evropského práva

Vydavatelstvo C. H. Beck
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Počet strán:
ISBN: 978-80-7400-488-9

Opýtajte sa nášho predajcu