Úvod do algebry

Autor knihy Ladislav Kosmák, Radovan Potůček, Vydavatelstvo Key... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7418-162-7
8,00 € s DPH

Popis produktu


Kniha Úvod do algebry je pojata spíše jako přehledný a srozumitelným způsobem zpracovaný úvod do teorie algebraických struktur než jako podrobná monografie.Autoři přitom navazují na významné práce akademika Otakara Borůvky v oblasti teorie rozkladů, grupoidů a grup, které dávají do kontextu soudobé moderní algebry.V první části knihy jsou studovány algebraické struktury s jednou binární operací - grupoidy, pologrupy a grupy - a jejich vlastnosti.Je ukázáno, jak užitečné při studiu grupoidů a grup mohou být pojmy rozklad a ekvivalence.Zvláštní pozornost je věnována permutačním grupám a také uspořádaným grupoidům a uspořádaným grupám.Druhá část knihy je věnována algebraickým strukturám se dvěma binárními operacemi – okruhům, tělesům, svazům a Booleovým algebrám a rovněž základním poznatkům o uspořádaných množinách.Výklad je koncipován tak, aby umožnil čtenáři nejen seznámit se se základními algebraickými pojmy, ale rovněž ověřit si pomocí konkrétních příkladů zvládnutí studované problematiky.Kromě ilustrativních příkladů a obrázků je text doplněn řadou cvičení, jejichž řešení jsou uvedena na konci knihy.Úspěšné zvládnutí základních znalostí algebry poskytuje čtenáři teoretické znalosti a pojmový aparát pro další a hlubší studium algebry, teoretické aritmetiky a ostatních partií vyšší matematiky.Kniha je proto především určena pro studenty bakalářských, ale i magisterských a doktorských matematických studijních programů a těch oborů, jejichž programy zahrnují úvod do studia matematiky.Mohla by však být zdrojem poučení pro každého, kdo má zájem o rozšíření a prohloubení svých matematických znalostí.Tedy i pro studenty vysokých škol technického zaměření, pro učitele z praxe a vědecké pracovníky.

Vydavatelstvo Key publishing
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 176x250
Počet strán: 149
ISBN: 978-80-7418-162-7

Opýtajte sa nášho predajcu