Ústavní systém České a Polské republiky po přistoupení k Evropské unii

Autor knihy Věra Jirásková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8721-269-1
11,20 € s DPH

Popis produktu


Ve dnech 23. a 24. září 21 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konal II. česko–polský právnický seminář. Katedra ústavního práva, která toto setkání uspořádala, tak navázala na dialog mezi polskými a českými konstitucionalisty započatý v této formě již před dvěma lety v Toruni.Pro setkání v Praze bylo vybráno pět ústavních institutů, o nichž jsou vedeny trvale teoretické diskuse, a zároveň je jejich platná úprava prověřována každodenní praxí fungování vrcholných ústavních orgánů.Přednesené referáty, zařazené do první části tohoto sborníku, tak byly vedle aktuálních otázek týkajících se především zamýšlených novelizací ústav obou států a proměn interpretace jejich jednotlivých ustanovení věnovány problematice dvoukomorových parlamentů, imunitám a neslučitelnosti funkcí v ústavním právu, dále zahraničněpolitickým pravomocem prezidenta republiky a vztahu ústavního a evropského práva, jak jej v současnosti reflektuje judikatura Ústavního soudu ČR a Ústavního tribunálu PR.Do druhé části sborníku byly zařazeny příspěvky účastníků semináře, kterými reagovali na některé další otázky týkající se rozdílů, shod či zvláštností ústavních systémů České republiky a Polské republiky, čímž se podávaný obraz o jejich aktuálním stavu stává ještě plastičtějším.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 272
ISBN: 978-80-8721-269-1

Opýtajte sa nášho predajcu