Ústavní právo a státověda II. díl

Autor knihy Václav Pavlíček, Vydavatelstvo Leges, , Ústavní právo České republiky – 1. úplné... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-87212-90-5
40,40 € s DPH

Popis produktu


Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK poprvé spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. V první části jsou rozebrány všechny ústavní orgány s důrazem na jejich vzájemné vztahy, dále volby, zákonodárný proces i řízení před Ústavním soudem, pozornost je věnována též ústavním základům vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva a s tím souvisejícím ústavněprávním aspektům členství České republiky v Evropské unii.Ve druhé části je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice.Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi, včetně jejich teoretické reflexe v odborné literatuře.Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 1120
ISBN: 978-80-87212-90-5

Opýtajte sa nášho predajcu