Ústava a ústavné zákony

Autor knihy Marta Lapčáková Breichová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8101-727-8
6,10 € s DPH

Popis produktu


Publikácia analyzuje problematiku vzťahu Ústavy Slovenskej republiky a ústavných zákonov a zameriava sa na zodpovedanie otázky prípadnej protiústavnosti ústavných zákonov. Autorka približuje vývoj ústavnoprávnej úpravy a právnej teórie od prijatia Ústavy Československej republiky z roku 1920 do rozpadu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Načrtáva tiež podobu ústavného systému Slovenskej republiky a kritiku ústavných zákonov prijímaných bez ústavného splnomocnenia. Osobitnú pozornosť venuje prelamovaniu ústavy v materiálnej a formálnej rovine. V samostatnej kapitole zase nastoľuje otázku existencie materiálnych hraníc ústavných zmien. Napokon je predmetom jej záujmu aj porovnanie rigidity a flexibility ústav členských štátov Európskej únie a návrh de constitutione ferenda na zvýšenie miery stability Ústavy Slovenskej republiky.

Vydavatelstvo Kalligram
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 135x205
Počet strán: 272
ISBN: 978-80-8101-727-8

Opýtajte sa nášho predajcu