Urologické operácie

Autor knihy Vladimír Zvara, Michal Horňák, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-317-2
33,30 € s DPH

Popis produktu


K príprave druhého, prepracovaného a doplneného vydania tejto stručnej základnej učebnice chirurgických postupov v urológii nás po 25 rokoch od jej prvého vydania podnietil pokrok v oblasti biologic kých a medicínskych vied, ktorý umožnil lepšie poznať podstatu jednotlivých chorôb, čo zmenilo aj niektoré liečebné postupy. Nemalou mierou prispel k týmto zmenám aj technický rozvoj – zdokonalilo sa existujúce inštrumentárium používané v urológii, okrem toho sa vyvinulo nové, ktoré sčasti nahradilo otvorené operácie, najmä na obličkách a močových cestách. Nie všetky pracoviská môžu novú prístrojovú techniku využiť v plnom rozsahu aj na náročnejšie operácie. Okrem toho sa stáva, že konkrétna situácia (napr. počas laparoskopickej operácie) si náhle vyžiada zmenu (konverziu) na klasickú otvorenú operáciu. Preto sme v texte ponechali aj základnú operačnú techniku niektorých otvorených klasických operácií. Úžitok prinieslo aj hľadanie dôkazov o efektívnosti liečebných metód prostredníctvom multicentrických klinických štúdií. Šírka týchto nových možností a niekedy aj technická náročnosť viedli k čiastočnej špecializácii pracovísk a občas aj jednotlivých urológov. Pôvodný text sme prepracovali podľa súčasných poznatkov a okrem toho sme vyzvali k spolupráci na tomto vydaní popredných predstaviteľov urológie zo Slovenska, ktorí majú skúsenosti s používaním nových náročných metód, a čo je zvlášť cenné, účasť na aktualizácii učebnice prijali aj predstavitelia českých urologických pracovísk. Mená autorov jednotlivých statí sú uvedené v obsahu pri názvoch kapitol. Kniha je určená začínajúcim urológom. Vývoj poznatkov, ktoré ovplyvňujú liečebné metódy v urológii, ďalej pokračuje. Nevyhnutné je konfrontovať základné údaje uvedené v knihe s týmito poznatkami publikovanými v odborných časopisoch alebo v monografickej literatúre, ako aj s odporúčaniami Európskej asociácie urológov (EAU), ktorá sa usiluje o uplatnenie nových postupov v pravidelne renovovaných „guidelines“.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 288
ISBN: 978-80-8063-317-2

Opýtajte sa nášho predajcu