Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich

Autor knihy Michal Králík, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-87212-98-1
15,20 € s DPH

Popis produktu


Publikace předkládá shrnutí hmotněprávních a procesních aspektů ve vybraných oblastech věcných práv, opírající se o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, zejména jeho senátu specializovaného na oblast věcných práv, a zasazené do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává.Tak po uplatňování dobrých mravů v soudním řízení se autor věnuje právním normám s relativně neurčitou právní hypotézou v řízeních ve sféře věcných práv a uvádí typové příklady (sousedská práva, věcná břemena aj.). V další kapitole jsou rozebrány případy peněžitých náhrad (např. při vypořádání společného jmění manželů) včetně způsobu jejich určování. Značná pozornost je věnována ochraně vlastnických práv - řízení o vindikační žalobě, řízení o vyklizení bytu, neoprávněné stavbě atd. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány hmotněprávním a procesním souvislostem společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví.Text je doplněn příslušnými partiemi návrhu občanského zákoníku s důvodovou zprávou.Cílem knihy je podat průřezový výklad uvedených institutů a skloubit sféru hmotného práva s procesním se zdůrazněním komplexního přístupu k věci.Praktická příručka poslouží jak odborníkům z praxe, tak i širší veřejnosti.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 336
ISBN: 978-80-87212-98-1

Opýtajte sa nášho predajcu