Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov

Autor knihy Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová, Vydavatelstvo Iura Edition, , zbrierka... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8168-018-2
8,20 € s DPH

Popis produktu


Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie výsledku hospodárenia. Každá kapitola sa skladá z riešeného príkladu, riešenia čiastkových príkladov a na záver je uvedený komplexný príklad určený na samostatné riešenie. Zbierka je určená predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave v súvislosti s výučbou predmetu Účtovníctvo podnikateľských subjektov I, ale aj pre študentov iných vysokých škôl ekonomického zamerania

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 244
ISBN: 978-80-8168-018-2

Opýtajte sa nášho predajcu