Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS

Autor knihy Jitka Meluchová, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-278-8
7,20 € s DPH

Popis produktu


Publikácia oboznamuje s pravidlami účtovania, oceňovania, vykazovania a zverejňovania výsledkov v účtovnej závierke poisťovní podľa IFRS. Je zameraná na špecifické oblasti poisťovníctva, ako sú poistné a investičné zmluvy, zúčtovacie vzťahy z priameho poistenia, spolupoistenie a zaistenie, finančné umiestnenie do nehnuteľností a do finančného majetku, štruktúra a vykazovanie vlastného imania, technické rezervy a ostatné dlhodobé záväzky poisťovne.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 155�216
Počet strán: 279
ISBN: 978-80-8078-278-8

Opýtajte sa nášho predajcu