Trestní právo Evropské unie

Publikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, vyplnené vzory tlačív a... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
15,50 € s DPH

Popis produktu


Publikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, vyplnené vzory tlačív a formulárov, znenie zákona o účtovníctve a postupy účtovania v JÚ.

V praktickej príručke pre účtovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva nájdete:
• Povinnosť viesť účtovníctvo
• Účtovné doklady
• Účtovné knihy
(peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov, pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, postup pri otváraní a uzatváraní účtovných kníh)
• Účtovanie príjmov zahrňovaných do základu dane (predaj tovaru, výrobkov a služieb, ostatné príjmy zahrňované do základu dane)
• Účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie,zabezpečenie a udržanie príjmov (nákup materiálu a tovaru, mzdy, poistné a príspevky platené podnikateľom a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, prevádzková réžia, tvorba sociálneho fondu)
• Účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov (príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené, príjmy, ktoré sa do základu dane nezahŕňajú)
• Účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov
• Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely
• Účtovný režim dane z pridanej hodnoty (registračná povinnosť a zrušenie registrácie, účtovanie dane z pridanej hodnoty)
• Účtovanie uzávierkových účtovných operácií (zvýšenie príjmov o sumy doteraz nezaúčtované, zníženie príjmov, ktoré sa nezahrnujú do základu dane, zvýšenie výdavkov o sumy doteraz nezaúčtované, zníženie výdavkov o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane)
• Inventarizácia majetku a záväzkov
• Účtovná závierka
• Komplexný príklad účtovania vpeňažnom denníku a ostatných účtových knihách, zostavenie účtovnej závierky so vzormi evidencií a tlačív

Publikácia obsahuje praktické príklady a vyplnené vzory tlačív a formulárov, aktuálne znenie zákona o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinné od 1. 1. 2014.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8936-372-8
VydavateľVydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Rok vydania2014
Vydanie1.
AutorGášpárová, Eva
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán104


Opýtajte sa nášho predajcu