Tintenfass pro 4. ročník ZŠ - pracovní sešit

Autor knihy Miluše Jankásková, Vydavatelstvo Infoa, , učitelská učebnice pro 1. stupeň... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 8086195414
5,55 € s DPH

Popis produktu


Trojdielna učebnica nemčiny je určená deťom vo veku 9–12 rokov. Každy? diel učebnice obsahuje deväť tematicky?ch okruhov, každá lekcia je rozdelená do desiatich vyučovacích hodín. Obsah a rozsah učiva zodpovedá požiadavkám referenčnej úrovne A1 podľa SERR. Učebny? súbor vychádza z komunikatívnej, pragmaticky orientovanej metódy a rešpektuje vekové osobitosti žiakov. Názorná vy?uka, tvorivé činnosti, nápodoba, využitie hier, piesní a dramatickej vy?chovy vytvárajú pozitívny vzťah žiaka k učeniu sa cudzieho jazyka.

Vydavatelstvo Infoa
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 214x298
Počet strán: 110
ISBN: 8086195414

Opýtajte sa nášho predajcu