Terminologie a symbolika

Autor knihy Štěpán Kalamár, Ivo Svoboda, Teddy Sunardi, Pavel Vopršal, Vydavatelstvo Key... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-7418-103-0
8,30 € s DPH

Popis produktu


Extremismus v jakékoli své podobě a projevech jefenoménem současné společnosti, který je přímozávislý na stavu společnosti, v níž se projevuje. Jednáse tedy o jakýsi „lakmusový papírek“, který upozorňujena nedo-statky ve společnosti. Je třeba si uvědomit, žeocitne-li se společnost ve stádiu, v němž značněnarůstají vnitřní sociální rozpory, které společnost neníschopna nebo ochotna řešit, je naprostá většinaextremních, resp. extremistických aktivit bezprostředníreakcí na ně.Projevy extremismu však nelze v žádném případětolerovat a je nutno striktně odlišit extremismus odradikalismu. Často bývá velmi složité určit, kdo je činení extremistou, protože hranice mezi extremismem,radikalismem a normalitou je velmi široká a nejasněformulovatelná.Tato publikace obsahuje v současnosti často užívanouobrazovou symboliku, dále i symboliku Waffen-SS,které jsou oblíbené jak v kompletní podobě, tak jejichsegmenty a části, dále pak číselné kódy a zástupnésymboly užívané soudobou neonacistickou scénoua dále i slovník pojmů, které se k problematicesoudobého konceptu neonacismu vážou.Publikace byla vydána v rámci řešeníintegrovaného výzkumného úkolu č. 3/7 „Metodikaprevence, odhalování a dokumentace trestnéčinnosti s extremistickým podtextem“ na Fakultěbezpečnostně právní jako součást výzkumnéhoprojektu Policejní akademie ČR v Praze „Analýzabezpečnostních rizik společnosti a jejich transferdo teorie bezpečnostních systémů“ na léta2011 – 2115.

Vydavatelstvo Key publishing
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 317
ISBN: 978-80-7418-103-0

Opýtajte sa nášho predajcu