Terminologia medica latina

Ako dlhoroční vysokoškolskí učitelia latinčiny na lekárskych fakultách predkladáme... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
7,20 € s DPH

Popis produktu


Ako dlhoroční vysokoškolskí učitelia latinčiny na lekárskych fakultách predkladáme štu-
dentom a odbornej verejnosti prvú slovenskú učebnicu latinskej lekárskej terminológie
TERMINOLOGIA MEDICA LATINA,
ktorá striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú ter-
minológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10),
pretože v doterajších príručkách (skriptách) sa tieto medzinárodné normy už roky
dôsledne neuplatňovali. Študenti tak mali niekedy k dispozícii „pestrú zmes“ termínov,
ktorá nie vždy korešpondovala s termínmi v ich učebniciach anatómie a klinických pred-
metov. Vznik učebnice preto predchádzala revízia starších zdrojov pre výučbu lekárskej
terminológie s následnou implementáciou platných termínov.
Nemenej dôležité je didaktické spracovanie terminologického korpusu do cvičení s pre-
myslenou a overenou štruktúrou, ktorých cieľom je lepšie pochopenie a fixácia lekárskych
termínov. Súčasťou jednotlivých lekcií sú aj názorné anatomické ilustrácie a doplňujúce
vysvetlenia (Ad illustrandum), ktoré slúžia na ozrejmenie odborných a jazykových súvis-
lostí medzi termínmi, synonymických pomenovaní alebo historického pozadia ich vzniku.
Záverečná časť učebnice (Appendices – Prílohy) obsahuje praktické kapitoly, ako sú
ukážky patologických pitevných diagnóz, farmakologické termíny, skratky a zoznam
najčastejších gréckych a latinských termínov, ktoré tvoria „fundament“ aj pre ďalšie roky
štúdia, ako aj Memorabilia, t. j. výber latinských sentencií.
Študentom poskytne predmet latinská lekárska terminológia možnosť uplatniť získané
vedomosti v praxi hneď v 1. ročníku – najmä na hodinách anatómie – a tento predmet je
aj prípravou na reálne povolanie lekára, kde je latinčina (aj keď väčšinou v poslovenčenej
podobe) ich každodenný chlieb.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8063-438-4
VydavateľOsveta
Rok vydania2015
AutorBujalková, Mária, Šimon, František
Jazykčeský
Väzbaviazaná
Počet strán201


Opýtajte sa nášho predajcu