Technológia stavieb

Autor knihy František Schlosser, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-5540-622-0
21,00 € s DPH

Popis produktu


Vysokoškolská učebnica je určená študentom, doktorandom a odborníkom v oblasti dopravného a pozemného staviteľstva. Je rozdelená na štyri samostané celky. V prvej časti sa popisujú základné stavebné materiály, spojivá a zmesi, ktoré sa využívajú v stavebnom procese vo výstavbe, pri údržbe, opravách alebo rekonštrukcii líniových dopravných stavieb a v pozemnom staviteľstve. Uvádzajú sa príklady ich aplikácie. Druhá časť obsahuje vyrobné postupy a ich využitie v pozemnom a dopravnom staviteľstve. Technológie sú dokumentované fotografiami, tabuľkami, grafmi a uvádzajú sa aj vybraté skúšky. Tretia časť sa zaoberá problematikou manažérstva kvality, skúšobníctva a požiadaviek na kvalitu rôznych postupov stavebných prác najmä pri sanácii objektov a ochrane objektov proti vlhkosti. V štvrtej časti sa uvídzajú základné princípy BIM -technológií s využitím výpočtovej techniky a čiastočne vybraté kapitoly prevádzky tunelov.

Vydavatelstvo Edis
Jazyk: anglický
Väzba: viazaná
Rozmer: 175x250
Počet strán: 658
ISBN: 978-80-5540-622-0

Opýtajte sa nášho predajcu