TRESTNÝ PORIADOK s komentárom a judikatúrou, zachytávajúci právny stav k 1. marcu 2012

Autor knihy kolektív autorov, Vydavatelstvo Nová... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-89350-32-2
16,40 € s DPH

Popis produktu


Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 331/2011 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov. Štrukturálne zmeny možno vidieť v presune kompetencií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súdom, ktorý ako nezávislý štátny orgán meritórne rozhoduje vo veci. Zásadná zmena v presune kompetencií sa týka konania pred súdom. Okresný súd je základným článkom súdnej sústavy, pretože konania v prvom stupni sa o všetkých veciach konajú na tomto súde. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Trestného poriadku a všetky tieto zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov.

Vydavatelstvo Nová Práca
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 742
ISBN: 978-80-89350-32-2

Opýtajte sa nášho predajcu