Systémy chránenia a automatizácie distribučných elektrických sietí 22 kV

Autor knihy Martin Horák, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8905-737-5
4,30 € s DPH

Popis produktu


Publikácia rozoberá problematiku chráneniaa automatizácie distribučných sietí vysokého napätia.Pri rozbore zemných spojení v týchto sieťach autorvyužíva metódy teoretickej analýzy, počítačovejsimulácie a experimentálnych meraní.K mimoriadnym prínosom autora patria experimentálnemerania zemných spojení, čomu predchádzal vývojmeracej súpravy s netradičným riešením simulovaniaodporu poruchy pomocou vodného odporníka.Pri rozbore princípov zemných ochrán sú veľmi vhodnezaradené konduktančné ochrany, ktoré sa javia byť prichránení kompenzovaných sietí 22 kV proti zemnýmspojeniam najvhodnejšie.Autor taktiež navrhuje systém automatizácie sietívysokého napätia, pričom táto nová koncepcia riešeniaporuchových stavov umožňuje bližšie lokalizovať miestoporuchy, a tým znížiť čas obnovy dodávky elektrickejenergie po poruche.Vysoká odborná úroveň a vhodná kombinácia použitýchmetód umožňuje využitie tejto publikácie odborníkmiv elektroenergetickej praxi, ale zároveň môže byťvhodným doplnkom pri štúdiu tejto problematiky preštudentov v danom odbore.

Vydavatelstvo PRO
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 128
ISBN: 978-80-8905-737-5

Opýtajte sa nášho predajcu