Syntagmatický slovosled v slovenčine

Autor knihy Ján Kačala, Vydavatelstvo Vydavatelstvo Matice... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8115-130-9
7,70 € s DPH

Popis produktu


Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety. Vychádza z gramatickej a lexikálnosémantickej spájateľnosti slova ako elementárnej významovo - výrazovej jednotky jazyka, schopnej vstupovať do syntagmatických vzťahov a sleduje, ako sa poradie slov jestvujúce už v izolovanom nevetnom spojení slov premieta do obligatórneho základného alebo zvyčajného slovosledu v syntagme a vo vete, ako aj v konkrétnej realizácii vety v jazykovom prejave. Práca o syntagmatickom slovoslede je prvá svojho druhu v slovenskej slovanskej jazykovede.Dielo je určené vedeckým pracovníkom slovakistom aj slavistom, ale aj jazykovedcom z iných odborov, doktorandom a univerzitným študentom filologických odborov, ako aj učiteľom slovenského jazyka, redaktorom, prekladateľom a všetkým záujemcom o spisovnú slovenčinu a jej kultúru - See more at: http://vydavatel.sk/kniha/syntagmaticky-slovosled-v-slovencine#sthash.QRgoBdpr.dpuf

Vydavatelstvo Vydavatelstvo Matice Slovenskej
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 220
ISBN: 978-80-8115-130-9

Opýtajte sa nášho predajcu