Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva

Autor knihy Lubomír Boháč, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-224-1271-1
10,80 € s DPH

Popis produktu


Autorova studie je založena na kritické analýze publikace Jana Havla (1998), která je jakýmsi volným přepisem průběhu obnoveného vyšetřování Masarykovy smrti v letech 1993–1995, navazující na šetření této kauzy vletech 1948 a 1968–69. Autor na základě rozboru dokumentačního materiálu, který publikoval k danému tématu Havel, a nové analýzy rozsáhlého spisového materiálu všech etap vyšetřování odmítá nejen nevěrohodné závěry prvních dvou etap, ale také výsledky třetího pokusu o objasnění této tragické události. Prokazuje, že výsledek všech tří etap šetření je jen formálně odlišný, ať už hovoří o sebevraždě, nešťastné náhodě či nevylučuje násilný čin. Ve všech případech bylo vlastním úkolem šetření prokázat předem stanovené verze, které byly odvozeny od politické či společenské objednávky. Kniha je doplněna obrazovou přílohou, která přináší některé unikátní, dosud nepublikované fotografie.

Vydavatelstvo Academia
Jazyk: český
Počet strán: 320
ISBN: 978-80-2001-353-8

Opýtajte sa nášho predajcu