Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

Autor knihy Štefan Korec, Vydavatelstvo Nová Práca, , V. doplnené a rozšírené vydanie platné od 1. januára... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-89350-45-2
14,00 € s DPH

Popis produktu


Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem STAVEBNÉHO ZÁKONA s komentárom tu čitateľ nájde i nový ZÁKON O STAVEBNÝCH VÝROBKOCH s komentárom, Vyhlášku č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku 88/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, zákon 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim a ďalších 6 významných zákonov, ktoré sa týkajú stavebného práva. Kniha je zauktualizovaná, doplnená a komplexne zachytáva právny stav, ktorý v oblasti stavebného a pozemkového práva platí od 1. januára 2014.

Vydavatelstvo Nová Práca
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 504
ISBN: 978-80-89350-45-2

Opýtajte sa nášho predajcu