Štátne právo SR. 3. vyd.

Autor knihy Marian Posluch, Ľubor Cibulka, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8912-256-1
12,30 € s DPH

Popis produktu


Prvá časť knihy má názov Základy štátovedy ale nezachytáva problematiku v jej úplnom možnom rozsahu a ani stav, ktorý u nás v tejto oblasti existuje, keď už dlhý čas absentuje ucelenejšie spracovanie štátovedy a pozornosť sa venuje, aj to pomerne zriedka, len niektorým čiastkovým problémom. Pritom sme presvedčení, že len poznanie východiskových formulácii štátovedy umožní hlbšie pozna-nie problematiky štátneho práva, ktoré má síce odlišné princípy a iný stu-peň zovšeobecnenia, ale napriek tomu má k štátovede najbližšie. V druhej časti sa autori zaoberajú jednotlivými inštitútmi štátneho práva uplatňovaného v Slovenskej republike. Systematika práce vychádza zo základného prameňa štátneho práva – Ústavy Slovenskej republiky, a podáva ucelený obraz súčasnej ústavnej a zákonnej úpravy. Táto publikácia je určená predovšetkým študentom všetkých foriem štúdia na právnických fakultách, odborníkom pracujúcich v oblastiach, ktoré sú späté s normami štátneho práva, ale poslúži aj širšej verejnosti prejavujúcej záujem o problematiku v nej obsiahnutú.

Vydavatelstvo Heuréka
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x210
Počet strán: 341
ISBN: 978-80-8912-256-1

Opýtajte sa nášho predajcu