Správní řád. Komentář 2.vyd

Autor knihy Luboš Jemelka, Vydavatelstvo C. H.... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-7400-157-4
15,10 € s DPH

Popis produktu


Druhé vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na všechny změny v právní úpravě, které nastaly po 1. lednu 2008. Změny se týkají nejenom právních předpisů, na které je v komentáři odkazováno, ale především novelizace správního řádu samotného, které byly v období od předchozího vydání přijaty. Jedná se o novelu provedenou zákonem č. 384/2008 Sb., kterou byla změněna některá ustanovení týkající se jednacího jazyka, a zejména pak novelu provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., která s účinností od 1. 7. 2009 zpřesnila nejenom vymezení nadřízeného správního orgánu, ale jako důsledek přijetí zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zakotvila do správního řádu možnost, resp. povinnost doručovat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.Přestože v prvním vydání byla vysvětlena řada sporných ustanovení a institutů správního řádu, komentář byl napsán tehdy v době, kdy soudní judikatura týkající se správního řádu byla ještě poměrně kusá. I když druhé vydání vychází za poměrně krátkou dobu, přináší celou řadu cenných údajů a informací. Zohledňuje totiž nové poznatky nejen z činnosti správních orgánů, ale rovněž i z rozhodovací praxe správního a ústavního soudnictví.Publikace je určena všem, jichž se správní řád dotýká, neboť velmi vyváženě přispívá k jeho správnému

Vydavatelstvo C. H. Beck
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 133x195
Počet strán: 640
ISBN: 978-80-7400-157-4

Opýtajte sa nášho predajcu