Správní právo hmotné - obecná část

Autor knihy Eva Horzinková, Zdeněk Fiala, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8721-255-4
10,80 € s DPH

Popis produktu


Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku.V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu, která reaguje na aktuální změny v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy.Přehlednost a srozumitelnost výkladu je podpořena praktickými příklady, schématy, grafy a vzory. Charakter učebnice podtrhují četné úkoly a kontrolní otázky.Přestože je učebnice určena především studentům, může být využita i v praxi veřejné správy.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-8721-255-4

Opýtajte sa nášho predajcu