Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine

Autor knihy Jana Kesselová, kolektív autorov, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-224-1303-9
14,90 € s DPH

Popis produktu


Táto kniha je o spojkách a spájacích prostriedkoch v širšom zmysle slova. Predstava o relatívnej uzavretosti a statickosti spojkového subsystému implikuje, že konjunkcie len ťažko môžu konkurovať dynamike derivačných procesov či inováciám v tvarotvorných procesoch flektívnych slovných druhov. Azda i v tom možno vidieť príčinu, prečo konjunkcie nepatrili k „veľkým“ témam a z tieňa výskumného záujmu sa dostávali len sporadicky. Jednotiacim metodologickým princípom predkladanej monografie je postup od formy konjunkcií cez ich kontextové začlenenie k skúmaniu všeobecnejších aspektov ich fungovania. Vývin konjunkcií sleduje vo vybraných historických textoch z rozmedzia 15. až 20. storočia. Okrem komunikačno-funkčnej analýzy sa pozornosť sústreďuje aj posuny, ktoré nastali v prípade používania konjunkcií v porovnaní so súčasným stavom jazyka, resp. sa porovnávajú texty napísané v domácom jazyku s podobnými textami, ktoré v tom istom období vznikli v češtine a poľštine.

Vydavatelstvo Veda
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 312
ISBN: 978-80-224-1303-9

Opýtajte sa nášho predajcu