Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vydavatelstvo Wolters... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7357-541-0
5,21 € s DPH

Popis produktu


Publikace „Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je vydávána již popáté. Vzhledem k tomu, že by měla být nezbytným pomocníkem každého, kdo se setkává s problematikou BOZP, je zařazena do tématické řady Bezpečnost práce v praxi. Publikace je rozdělana do tří kapitol. V Kapitole I. je zařazena část zákoníku práce upravující oblast BOZP (Část pátá), zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále dosud vydaná nařízení vlády k těmto zákonům. Kapitola II. obsahuje dosud platné vyhlášky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce, resp. ve spolupráci s Českým báňským úřadem. V jejím závěru jsou zařazeny tabulky, ve kterých čtenář nalazne aktuální rozdělení kompetencí mezi inspekcí práce a Institutem technické inspekce Praha právě ve stanovených právech a povinnostech kontrolních orgánů, které uvedené vyhlášky obsahují. Kapitola III. obsahuje základní nařízení vlády pro problematiku hygieny práce, u nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsou uvedeny i znění nejdůležitějších příloh. Na konci jednotlivých předpisů jsou uvedeny odkazy pod čarou - pokud byl některý předpis v odkazu v průběhu let zrušen, je na tuto skutečnost upozorněno a tučně kurzívou je uveden předpis v současné době platný.

Vydavatelstvo Wolters Kluwer
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 244
ISBN: 978-80-7357-541-0

Opýtajte sa nášho predajcu