Solventnosť.Nové trendy v riadení poisťovní

Autor knihy Anna Majtánová, Ingrid Vachálková, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-261-0
9,80 € s DPH

Popis produktu


Projekt Solventnosť II predstavuje nový koncept v oblasti riadenia rizík, ktorý súčasne otvára mnohé otázky optimálneho riadenia rizík poisťovní s cieľom zabezpečiť ich finančnú stabilitu. Publikácia sa zaoberá teoretickým vymedzením základných pojmov, významom a úlohami sledovania solventnosti v poisťovniach v kontexte s pripravovanými pravidlami Solventnosť II, komparáciou pravidiel solventnosti poisťovne (Solventnosť I, Solventnosť II a SST), postupmi výpočtu kapitálových požiadaviek solventnosti poisťovne so zreteľom na analýzu korelačných koeficientov, ako aj vzťahom projektu Solventnosť II k Basel II.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 180�245
Počet strán: 139
ISBN: 978-80-8078-261-0

Opýtajte sa nášho predajcu