Sociológia zdravia, choroby a rodiny

Autor knihy Sylva Bártlová, Stanislav Matulay, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-306-6
4,03 € s DPH

Popis produktu


Kniha sa zaoberá otázkami, s ktorými sa budú stretávať všeobecné sestry, ale aj ostatní zamestnanci paramedických odborov pri svojom štúdiu sociologickej problematiky na vysokých školách. Cieľom tejto práce je zoznámiť sestry a ostatných nelekárskych zdravotníckych pracovníkov v stručnosti s vývojom sociologického myslenia a jeho základnými smermi, sociologickou problematikou zdravia a choroby a problematikou rodiny.Prvá časť sa nazýva Sociológia zdravia a choroby a pojednáva o vývoji sociologických prístupov k zdraviu, chorobe a ošetrovateľstvu, o profesii sestry, lekára, o pacientoch, problematike zdravia a choroby. Jedna kapitola je venovaná medicinalizácii života v postmodernej spoločnosti. Druhá kapitola sa zaoberá sociológiu rodiny. Je tu načrtnutýl vývoj rodiny od tradičnej spoločnosti až do súčasnosti a sú tu uvedené názory na rodinu vo vybraných sociologických teóriách.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: český, slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 142
ISBN: 978-80-8063-306-6

Opýtajte sa nášho predajcu