Sociální integrace přistěhovalců v České republice

Autor knihy Miroslava Rakoczyová, Róbert Trbola, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7419-023-0
8,90 € s DPH

Popis produktu


Kniha mapuje poznatky o procesu sociální integrace, zejména integrace na pracovním trhu. Čerpá ze souboru více než 25 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které jsou rozděleny do skupin podle zemí původu přistěhovalců. Každá ze studií představuje samostatnou kapitolu monografie a svoji pozornost věnuje sociální integraci dané skupiny v různých dimenzích tohoto procesu. Kniha rozkrývá řadu specifik jednotlivých skupin, současně však ukazuje i na společné rysy sociální integrace, které se projevují bez ohledu na původ přistěhovalců. Společné charakteristiky považují autoři za základní rysy sociální integrace v ČR a schematicky je shrnují v kapitole, jež předchází jednotlivým dílčím případovým studiím. Kniha končí kapitolou, která zjištění o sociální integraci v ČR pojednává průřezově podle jednotlivých dimenzí sociální integrace, nikoliv podle jednotlivých skupin vymezených na základě zdrojové země migrace.Jaké strategie volí přistěhovalci ve svém životě v České republice? O jaké místo ve společnosti usilují? Jak ovlivňují postoje majoritní společnosti životní strategie přistěhovalců? Nacházejí cizinci v České republice svůj domov? Chtějí tady žít, nebo jenom pracovat? Jaké mechanismy ovlivňují proces integrace na straně veřejnosti, veřejných institucí a zaměstnavatelů?

Vydavatelstvo Slon
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 230x150
Počet strán: 310
ISBN: 978-80-7419-023-0

Opýtajte sa nášho predajcu